ESG Profil

Skræddersyede totalløsninger til den enkelte kunde

Environment – Miljø

BH HotelService ApS har fokus på miljøet i hvert aspekt af vores arbejde og udøver vores ansvar i samtlige af vores afdelinger. Et fokus, som ledelsen i BH HotelService ApS har det øverste ansvar for.

Vi arbejder aktivt med at fremme bæredygtige løsninger inden for områder såsom genanvendelse af emballage, miljøvenligere kemi, doseringsanlæg til at undgå overdoseringer, energibesparelser ved at vaske lokalt, nedjustere lys og varme etc., optimering af affaldssortering og generelt altid have fokus på hvordan vi kan optimere og planlægge ud fra de ressourcer vi har.

For at begrænse CO2 udslip samler vi vores indkøb og producerer og handler vores kemi lokalt i Storkøbenhavn. Vi har i egne rækker i samarbejde med vores mellemleder ligeledes reduceret vores antal firmabiler, da udledningen under produktionen af bilen samt det efterfølgende forbrug mm. ikke stemte overens med forbrugets nødvendighed.

Social – Samfund

Grundstenen hos BH HotelService ApS er vores medarbejdere.

Vi er indmeldt i Dansk Erhverv og følger den gældende overenskomst, således at der sikres ensartede arbejds- og ansættelsesforhold. Dette forankres ligeledes via samarbejde med Jobcentre i et forsøg på at hjælpe ledige borgere retur til arbejdsmarkedet.

BH HotelService ApS´ medarbejdere illustrerer stor mangfoldighed, vi har op imod 40 forskellige nationaliteter ansat og vi oplever at forskellighed er en kilde til udvikling og forandring.

Vi prioriterer, at alle tilbydes et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø via dialog samt inddragelse i APV´er. Der oplæres i sikkerhed i og under arbejdet, herunder fx:

  • Træning i anvendelse af kemi
  • Træning i ergonomi
  • Vigtigheden af værnemidler, datablade, øjenskyllestationer etc.
  • I tilfælde af brand
  • Øvrig sikkerhed på arbejdet
  • Lederkurser

Tillige stilles der en Sundhedssikring til rådighed for vores medarbejdere, vi vurderer at det er med til at fremme helbredet og livskvaliteten for den enkelte.

Governance – Ledelse

BH HotelService ApS bygges på en god, solid og fornuftig forretning hvor ledelsesstilen er inddragende, der er plads til at blive hørt blandt ledelsen. God ledelse fører til glade medarbejde med iver og innovative input.

Blandt ledelsen anvendes der Erfa grupper, Lean kurser og diverse ledelseskurser. Sparring er altafgørende.

BH HotelService har etableret en Whistleblover-ordning for at sikre en anonym og åben tilgang, såfremt det måtte være nødvendigt at henvende sig.

Som virksomhed har vi også et ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø og alle medarbejdere skal være opmærksomme på og overholde firmaets politik om krænkende handlinger, herunder mobning og uønsket seksuel opmærksomhed.

Menu