BH Hotelservice
Hotelservice

Kompetencer

BH HotelService ApS´ kompetencer består i:

At skræddersy vores service efter hotellets individuelle behov. Inden kontrakten indgås, drøfter vi i fællesskab, hvordan opgaven løses bedst muligt. Heriblandt hvordan Housekeeping Managerens funktion ønskes tilrettelagt, definition af standardrengøring og ekstraopgaver på værelserne samt rengøring af fællesarealer.

At vores kunder med os som samarbejdspartner siger farvel til problemer med personale der ikke dukker op, udgifter til sygefravær og feriepenge, ansættelses- og afskedigelsesprocedurer mm.

At tilbyde kompetente og stabile ledere. Omdrejningspunktet i en velfungerende housekeepingafdeling er Housekeeping Manageren, og vi bestræber os på at tilbyde kunderne nogle af branchens bedste. Vi giver trygt ansvaret for den daglige drift til vore Housekeeping Managers, der fungerer som hotelchefens tætte samarbejdspartner - Altid klar til at gå i dialog om løsningen af de forskellige opgaver på kort og på lang sigt.

At benytte miljøvenlige rengøringsprodukter og hensigtsmæssige arbejdsredskaber i øvrigt. Ecolab og Virena leverer rengøringsmidler samt andet udstyr til rengøringen.

At vi er en velorganiseret og fair arbejdsgiver. Vi har over 300 rengøringsassistenter, hvoraf mange er organiseret i 3F. Medarbejderne lønnes i henhold til overenskomst og tilbydes jævnligt kurser og efteruddannelse.