BH Hotelservice
Hotelservice

Mål & Værdier

BH HotelService ApS tilstræber at være en dynamisk virksomhed og her kan du læse vores leveregler:

- Vi overholder overenskomsten og anvender ikke akkord-arbejde

- Vi videreudvikler vores ansatte i form af uddannelse og gerne forfremmelser

- Vi opstiller realistiske og opnåelige mål og husker at fejre de små succes´er

- Vi ønsker at bibeholde vores rolle bandt de bedste indenfor hotel-rengøringsbranchen